Onze school

De Carrousel is een Jenaplanschool: kinderen van verschillende leeftijden werken in groepen, in eigen tempo, soms samen, soms individueel, met leerstof die dichtbij de eigen belevingswereld ligt.

De leerkracht volgt elke leerling nauwgezet en stelt voor elk inidividu een leer-stappenplan samen.

Het onderwijs op een Jenaplanschool is gebaseerd op vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

Het werken op deze wijze heeft tot doel het kind op te voeden tot creatieve en kritische volwassene. De kinderen worden begeleid naar zelfstandigheid. Daarbij wordt op de Carrousel ook gebruik gemaakt van materialen en technieken van andere pedagogen, zoals Montessori en Freinet.